OZE

Projekty OZE

Współpracując z grupą specjalistów od kilku lat realizujemy projekty związane
z odnawialnymi źródłami energii, w tym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Do naszych kompetencji należą m.in.:

  • Wstępna analiza uwarunkowań formalnych obiektu przeznaczonego pod inwestycję,
  • opracowanie koncepcji z uwzględnieniem zastosowanych rozwiązań technicznych i technologii,
  • Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz studiów wykonalności inwestycji,
  • Opracowanie dokumentów i wniosków do decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, warunków przyłączenia, wymaganych przepisami uzgodnień branżowych i instytucjonalnych,
  • Opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia,
  • Sporządzenie projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia budowę oraz obsługa inwestycji na każdym etapie realizacji.

więcej…